9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
AL0307-102K
AL0307-102K
类型:色环电感 电感值:1mH 精度:±10% 额定电流:40mA Q值:50@0.796MHz

0,02482 US$

11120

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02482 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AL0410-221K
AL0410-221K
类型:色环电感 电感值:220uH 精度:±10% 额定电流:155mA Q值:55@0.796MHz

0,01597 US$

2350

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01597 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AL0410-102K
AL0410-102K
类型:色环电感 电感值:1mH 精度:±10% 额定电流:100mA Q值:50@0.796MHz

0,01924 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01924 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AL0410-152K
AL0410-152K
类型:色环电感 电感值:1.5mH 精度:±10% 额定电流:85mA Q值:30@0.252MHz

0,02105 US$

1820

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02105 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AL0410-3R3K
AL0410-3R3K
类型:色环电感 电感值:3.3uH 精度:±10% 额定电流:670mA Q值:65@7.96MHz

0,01444 US$

1050

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01444 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AL0510-330K
AL0510-330K
类型:色环电感 电感值:33uH 精度:±10% 额定电流:126mA Q值:60@0.796MHz

0,02122 US$

840

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02122 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AL0410-101K
AL0410-101K
类型:色环电感 电感值:100uH 精度:±10% 额定电流:275mA Q值:30@2.52MHz

0,01532 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,01532 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail